SIDOR ELEKTRO

Spoločnosť sa od roku 1999 špecializuje na priemyselné, administratívno - obchodné a domové elektroinštalácie vysokého štandardu. Firma má vybudované silné zázemie v dodávkach podpovrchovej a povrchovej inštalácie akýchkoľvek káblových rozvodov s možnosťou dodávky podľa potrieb zákazníka.

Základným cieľom firmy je zabezpečenie vysokej spoľahlivosti realizovaných rozvodov, na dosiahnutie tohto cieľa používa čo najkvalitnejšie materiály a špičkovú technológiu inštalácie. Kvalitné spoje sú rozhodujúci prvok pre dosiahnutie kvalitnej inštalácie. Firma používa v realizovaných elektroinštaláciách bezskrutkové spojky, ktoré svojim prevedením zabezpečujú kvalitné a rýchle spojenie v akejkoľvek inštalácii (rozvodné krabice, rozvádzače). Takto realizované spoje nie je potrebné periodicky kontrolovať, klietková pružina pôsobí pod stálym tlakom na vodič a zabezpečuje stály kvalitný kontakt, čo výrazne znižuje riziko poruchy, požiaru, resp.havárie na najnižšiu možnú mieru. 

 

PONUKA SLUŽIEB

 • elektroinštalácia silnoprúdu, vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie
 • vonkajšie osvetlenie
 • bleskozvody a uzemnenie
 • aktívne bleskozvody
 • elektroinštalácie s inteligentným systémom riadenia (NIKO - Home control, BTICINO - My home)
 • poplachové systémy narušenia (PSN-EZS)
 • kamerové systémy
 • štruktúrované kabeláže
 • dodávky elektrotechnických prístrojov a zariadení
 • revizie elektrických strojov a zariadení
 • servisná činnost