Elektroinštalácie silnoprúdu v objektoch

Správne naplánovaná elektroinštalácia, resp. elektrická inštalácia, je dôležitým krokom pri stavbe rodinných domov, bytov, administratívnych či obchodných centier alebo priemyselných hál. Odborne a logicky prepojené elektrické rozvody, vonkajšie či  vnútorné osvetlenie, bleskozvody a optimálne nadimenzované prvky elektrickej inštalácie, rozvodné skrine a rozvádzače, zaručujú komfort a bezpečnosť objektu. 

Spoločnosť SIDOR ELEKTRO zabezpečuje komplexnú realizáciu elektrickej inštalácie a prepojenie všetkých riadiacich systémov do jedného funkčného celku a to od návrhu elektroinštalácie v objekte až po samotné prevedenie projektu.