Osvetlenie

Pri montáži svetelných rozvodov hrá kľúčovú úlohu navrhnutá koncepcia vonkajšieho a vnútorného osvetlenia. Elektroinštalácia osvetlenia by mala prinášať flexibilitu, komfort a hospodárnosť. Inštalácia musí byť vykonaná odborne a podľa predpisov a noriem STN a podľa bezpečnostných predpisov. 

Realizujeme akékoľvek typy osvetlenia a to od návrhu svetelných rozvodov, rozmiestnenia svietidiel a vypýnačov až po komplexnú realizáciu elektromontáže v súlade so stanovenými predpismi. 

Zabezpečujeme servis osvetlenia rodinných domov, priemyselných objektov a verejného osvetlenia.